رفتن به بالا

  • چکیده ای از تعاریف ذهن

    ذهن چیست؟

    بهترین تعریف برای ذهن چیست؟ در این باره تعاریف و تعابیر مختلفی بیان کرده اند ; اما اگر بخواهیم در مجموع چکیده ای از این تعاریف را با نکات مشترکشان بیان کنیم ; ذهن را میشود در چند خط اینگونه تعریف کرد ; جایگاه تمامی آن چیزیست که شما به آن می اندیشید و حس میکنید چه ارادی و چه غیر ارادی. نوع شخصیت شما و عملکرد شما در زندگی را میتوان به ذهن شما مرتبط دانست ذهن فراتر از ...

هزاران مطلب ذهنیک را فقط در صفحات اجتماعی ذهنیک مشاهده نمائید

جهت ورود به هر یک از صفحات ما روی یکی از گزینه های زیر کلیک فرمایید

جهت مشاهده ی خود سایت بر روی علامت ضربدر کلیک کنید