رفتن به بالا

  • جمله هایی با محتوای امیدوارانه

    جملات امید بخش

      جملات امید بخش و زیبا     شکست ناپذیری یعنی : تکیه گاهی تمام نشدنی داشته باشید ... و چه تکیه گاهی همیشگی تر از خداوند ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ از این بیت امیدوارانه تر مگه میشه؟ . . در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ یادت باشد همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست با طراوتترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید ~~~~~~~~~~~جملات امید ...

هزاران مطلب ذهنیک را فقط در صفحات اجتماعی ذهنیک مشاهده نمائید

جهت ورود به هر یک از صفحات ما روی یکی از گزینه های زیر کلیک فرمایید

جهت مشاهده ی خود سایت بر روی علامت ضربدر کلیک کنید