رفتن به بالا

  • اولین قدمها جهت رفع تنبلی

    رفع تنبلی ناشی از تاثیرات سو روحی روانی – قسمت اول

    رفع تنبلی ناشی از عوامل و تاثیرات سو روحی و روانی یکی از اصلیترین دلایل تنبلی تاثیرات سو روحی و روانیست. ذهنتان همانطوری که بر اثر شرایط نامناسب روانی شما را به تنبلی وادار کرده ; با همان قدرت نیز میتواند از شما فردی فعالتر بسازد. در چکیده تعریفی که از ذهن در سایت ذهنیک داشتیم به این نکته اشاره کردیم که ذهن محبتی الهیست و شما با این محبت میتوانید به رشد بیش از پیش خود ...

هزاران مطلب ذهنیک را فقط در صفحات اجتماعی ذهنیک مشاهده نمائید

جهت ورود به هر یک از صفحات ما روی یکی از گزینه های زیر کلیک فرمایید

جهت مشاهده ی خود سایت بر روی علامت ضربدر کلیک کنید