رفتن به بالا

  • احادیثی بسیار ارزشمند از حضرت محمد (ص)

    پانزده سخن ارزشمند از پیامبر اسلام (ص)

      ذهنیک : پانزده سخن بسیار پندآموز از پیامبر اسلام (ص) 1-دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند، امت من صلاح می یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می شود: علما و حکّام. 2- ناداری بلاست؛ از آن بدتر، بیماری تن، و از بیماری تن دشوارتر، بیماری دل. 3- مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند. 4- در رفتار با زنان، از خدا بترسید و آنچه در باره آنان شاید، از ...

هزاران مطلب ذهنیک را فقط در صفحات اجتماعی ذهنیک مشاهده نمائید

جهت ورود به هر یک از صفحات ما روی یکی از گزینه های زیر کلیک فرمایید

جهت مشاهده ی خود سایت بر روی علامت ضربدر کلیک کنید